Controle, inspectie & adviesrapport

Voor bouwkundig advies van uw woning, dak of dakopbouw.

Heeft u een woning of een dakopbouw die u graag eens wilt laten inspecteren?  HDO Groep B.V. voert regelmatig dergelijke controles uit waarna er een adviesrapport wordt opgesteld die u als opdrachtgever krijgt toegemaild. Onderstaand een opsomming van de controlepunten tijdens de inspectie.

  Controle lood, kozijnen en voetlood
  Status wanden o.a.  de aansluitingen met dak of eventueel bestaande schoorsteen
  Constructieve controle
  Status en montage gevelbekleding
  Controle goten  (bladeren en/of  scheuren)
  Bij pannendak, controle op kapotte pannen en of  alles nog recht en vast ligt
  Controle dak en de bedekking.
  Controle aansluitingen (o.a. Daktrim /deklijsten / dakdoorvoeren)
  Kozijnen, status van de kozijnen, schilderwerk indien van hout.

Offerte aanvragen

Bereken direct een prijs en vraag een offerte aan voor een dakopbouw op uw huis.