Waar wilt u meer over weten?

Onze werkwijze en processen zijn goed doordacht zodat alle betrokken partijen altijd op de hoogte zijn. In onze werkwijze is het voortraject erg belangrijk. Daar verzamelen we alle gegevens van waaruit vervolgens gewerkt gaat worden.

Inmeten & productieproces

De eerste stap bij al onze projecten op en aan bestaande bouw is het nauwkeurig in kaart brengen van de bestaande situatie. Dit doen we met een 3D scan. Naast de projectspecifieke zaken staan hier ook externe omgevingsfactoren op waarmee tijdens het modelleren en/of tijdens de uitvoering rekening mee gehouden dient te worden. Het 3D inmeten gebeurt op de millimeter nauwkeurig en dient als onderlegger om de nieuwe situatie op of aan te modelleren.

Het modelleren vindt plaats op basis van

  • de vergunningstekeningen
  • het constructierapport
  • de afspraken in de offerte
  • de ingescande situatie 

Nadat al de gegevens zijn verwerkt en samengebracht ontvangt u een definitief model in de vorm van productietekeningen. Deze productietekeningen zijn definitief, en na het ondertekenen hiervan wordt de productie gestart.

De productietekeningen, waar u akkoord opgeeft, sturen in onze fabriek de computergestuurde machines aan. Zo zijn we er zeker van dat wat in de productietekeningen is afgesproken ook daadwerkelijk uit de fabriek komt.

Moderne fabriek

Wij bouwen in onze moderne fabriek in Beverwijk met HSB.

Het voordeel hiervan is dat dit alles in een geconditioneerde en droge omgeving kan worden gebouwd. Zo zijn wij niet afhankelijk van weersinvloeden en kunnen we het hele jaar produceren en leveren. Op die manier kunnen we met zekerheid onze planningen afgegeven.

Houtskeletbouw (HSB)

HSB staat voor houtskeletbouw. Houtskeletbouw is een circulaire en duurzame manier van bouwen. Het hout wat wij gebruiken is FSC gekeurd, dit is een keurmerk waarmee behoud en onderhoud van bossen wereldwijd wordt gewaarborgd. Bij houtskeletbouw komt tijdens de productie veel minder CO2 vrij dan bij traditionele bouw terwijl de levensduur even lang is. Dat maakt houtskeletbouw tot een duurzame bouwmethode.

Tijdsplanning

Wij bouwen in onze moderne fabriek in Beverwijk met houtskeletbouw. Het voordeel hiervan is dat dit alles in een geconditioneerde en droge omgeving kan worden gebouwd. Zo zijn wij niet afhankelijk van weersinvloeden en kunnen we het hele jaar produceren en leveren. Op die manier kunnen we met zekerheid onze planningen afgegeven.

Korte bouwtijd, weinig overlast

De totale tijd dat wij bezig zijn op locatie beslaat grofweg 1 tot 2 weken. Het uitgangspunt is dat in onze fabriek 90% van de werkzaamheden zijn voltooid. Dit noemen wij de prefab werkzaamheden. Echter sommige activiteiten kunnen praktisch niet prefab worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan stucwerk van buitengevels, metselwerk of het maken van dakdoorvoeren. Door de extreem korte periode dat wij op locatie bezig zijn, wordt de overlast voor uzelf en de omgeving als minimaal ervaren.

Gedetailleed werk

Welke dakbalken moeten er komen? Kunnen de bestaande dakbalken fungeren als nieuwe verdiepingsvloer? Waar komen de uitwateringen? Hoe loopt het afschot? Waar ligt de erfgrens en wat wordt de exacte binnenhoogte? Zomaar een greep uit de vragen die wij stellen in het voortraject. Omdat bij HDO alles voordat er geproduceerd wordt, wordt bedacht ontstaan er nooit verrassingen tijdens het proces.

Isolatie & constructie

Onze eindproducten en de manier waarop wij onze wanden opbouwen voldoen allemaal aan het bouwbesluit. De daken (platdak en schuin dak) hebben een isolatiewaarde van 6,1 en de wanden hebben een isolatiewaarde van 4,7. U kunt er voor kiezen om de wanden zelf te isoleren of dit direct door ons te laten doen.

Dakbedekking

De oude bitumen, grind en isolatie van het bestaande dak wordt door ons of de opdrachtgever verwijdert. De nieuw door ons geleverde daken zijn vanuit de fabriek reeds geïsoleerd en voorzien van EPDM dakbedekking. Hierdoor is het geheel op de dag van plaatsing, na het plaatsen van het laatste HSB element, volledig waterdicht.

Wet kwaliteitsborging (2024)

Deze wet is al enkele jaren in de maak maar vanaf 1 januari 2024 definitief. De Wet kwaliteitsborging gaat zorgen voor meer toezicht op en kwaliteit in de bouw. De kwaliteitsborger is een onafhankelijk toetser, en toetst risicogestuurd. Hij toetst op het voldoen aan het bouwbesluit. De kosten van een kwaliteitsborger bedragen c.a. 1,5% van de bouwsom. De kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld door de bouwer en de kosten van de kwaliteitsborger zullen worden doorberekend naar de opdrachtgever. HDO heeft reeds voorbereidingen getroffen om aan de WKB te voldoen en schakelt zodoende per 1 januari 2024 kwaliteitsborgers in op onze projecten.

Subsidies

Subsidies zijn er per gemeente en kunnen ook per gemeente verschillend zijn. Daarnaast zijn er gemeenten die speciale duurzaamheidsleningen aanbieden. Ook bestaat er een landelijke subsidie; de ISDE (investerings subsidie duurzame enrgie en enrgiebesparing). Deze is een subsidie die er met name op bedoeld is om bestaande delen van de woning te verbeteren. Kijk op de website van uw gemeente om te zien voor welke subsidie u in aanmerking komt. Uiteraard adviseert HDO u graag op basis van ervaring voor de gemeenten in de regio groot Amsterdam.

Vergunnings- en bouwtraject in één

Wij verzorgen ook de vergunningsaanvraag. Dit betekent dat er specifieke plattegronden en gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie worden gemaakt. Dit in combinatie met een constructierapport, wordt er met de vergunningsaanvraag al aangesloten op de manier van prefab bouwen. Hierdoor voorkomen we ruis en onduidelijkheden omdat er geen vergunning afgegeven wordt op wat niet prefab praktisch is.

Prefabvloer

Wij kunnen een prefabvloer meenemen binnen ons productieproces, het grote voordeel is dat de dakopbouw constructief al voorbereid is op de uiteindelijke indeling: hij is waterpas en klaar voor een eindvloer. Uiteraard wordt er rekening gehouden met toekomstige installaties, zo zorgen we ervoor dat er stroken OSB platen nog demontabel zijn zodat de installaties tussen de balken omhoog gebracht kunnen worden.

Waar wilt u meer over weten?

Onze werkwijze en processen zijn goed doordacht zodat alle betrokken partijen altijd op de hoogte zijn. In onze werkwijze is het voortraject erg belangrijk. Daar verzamelen we alle gegevens van waaruit vervolgens gewerkt gaat worden.