“Bij oudere woongebouwen is in het algemeen een energiebesparing van 40 tot 50% eenvoudig haalbaar en met wat extra moeite kan tot 75% energie worden bespaard. Meer dan 75% energiebesparing is ook mogelijk, maar vraagt om rigoureuzere maatregelen.”

Energiebesparing & duurzaam bouwen

Tekst door: Antonin van der Bree

De mogelijkheid om door middel van het toevoegen van woonruimte aan bestaande woongebouwen een vrijwel  volledige financiering van energiebesparende maatregelen te bereiken, kan een versnelling betekenen voor energiebesparing in gebouwen met vergelijkbare kenmerken. Klimaatverandering, stijgende energieprijzen en het behoud van natuur zijn belangrijke argumenten om ons fossiele energieverbruik terug te dringen. De gebouwde omgeving neemt ongeveer veertig procent van het totale fossiele energieverbruik in Nederland voor haar rekening. De mogelijkheden om het energieverbruik in dichtbevolkte gebieden volledig op te lossen met zon en wind, zijn echter beperkt vanwege het ruimtegebrek. Energiebesparing is daarom cruciaal voor onze toekomst. Bovendien is energiebesparing in (woon)gebouwen eenvoudig en verbetert het ’t thermisch comfort in de woning.

 

Investeren loont

Nú investeren in energiebesparing loont. De overheid zal het verbruik van fossiele energie en de daarmee gepaard gaande kosten van klimaatverandering steeds meer belasten volgens het principe ‘de-vervuiler-betaalt’. De kosten van energiebesparende maatregelen hebben de neiging om mee te stijgen met de energielasten. De aanbieders van energiebesparende maatregelen snappen immers ook dat woningeigenaren pas afhaken wanneer de terugverdientijd te lang wordt. Wachten op een kortere terugverdientijd heeft daarom geen zin. Vaak krijg ik de vraag of het überhaupt mogelijk is om van een ouder gebouw een energiezuinig en duurzaam gebouw te maken. Het antwoord hierop is dat elk gebouw energie kan besparen. Wat er mogelijk is en wat het beste past bij een bepaald gebouw, hangt af van het ontwerp, het gebruik en de reeds aanwezige energiebesparende maatregelen. In algemene zin worden altijd de stappen van de Trias Energetica (zie figuur) gevolgd voor de keuze van energiemaatregelen. Onder stap 1 uit dit model valt bijvoorbeeld thermische isolatie van de gebouwschil, waaronder isolerende beglazing. Onder stap 2 valt bijvoorbeeld zonne-energie en onder stap 3 een warmtepomp. In elk geval is het belangrijk dat de energiebesparende maatregelen elkaar versterken en niet tegenwerken. Bij oudere woongebouwen is in het algemeen een energiebesparing van 40 tot 50% eenvoudig haalbaar, en met wat extra moeite kan tot 75% energie worden bespaard. Meer dan 75% energiebesparing is ook mogelijk, maar vraagt om rigoureuzere maatregelen.

 

Passende begeleiding

Het is belangrijk voor het investeringsbesluit om te weten wat de gevolgen zijn van energiebesparende maatregelen. Wij richten ons op een integrale benadering van de gevolgen voor het binnenklimaat en het energieverbruik in gebouwen. Vanwege de complexiteit van de interactie tussen het (specifieke) gebouw, het (specifieke) gebouwgebruik, de voorgestelde maatregelen en het buitenklimaat, wordt daarvoor een uitgebreid en gevalideerd rekenmodel ingezet. Daarmee kan een accurate uitspraak worden gedaan over het binnenklimaat, het energieverbruik en, daarvan afgeleid, de benodigde capaciteiten voor de installatietechniek. Binnen het project begeleiden wij de gebouweigenaar om te komen tot een voor het gebouw en de eigenaar passend en interessant maatregelpakket. Naast advies over maatregelen en het in beeld brengen van de gevolgen voor het binnenklimaat en het energieverbruik, wordt ook aandacht besteed aan de financiële kant. Dit gebeurt in de vorm van een nauwkeurige berekening van de energielasten en het in beeld brengen van beschikbare subsidies.

Antonin de Bree over het aanbod van Haarlem Dakopbouw voor VvE's

Over de auteur:

Antonin van der Bree van Bouwdynamica, is adviseur op het gebied van energiebesparing en toepassing van hernieuwbare energie in gebouwen. In  samenhangende concepten en met een integrale benadering van binnenklimaat, energie en exploitatielasten.