Esthetisch mooi én functioneel

Tekst door: Micha de Haas

Als architecten maken we een spannende tijd mee. Met de vastgoedcrisis net achter ons zitten we momenteel in en periode van extreme drukte, vanwege de honger naar woningen die bijna niet te stillen is. Tegelijkertijd worden we uitgedaagd om op een andere manier om te gaan met grondstoffen en energie en wordt er van ons gevraagd om de gebouwde omgeving beter te laten aansluiten op de klimaatverandering. Voor mij als ondernemer betekent dit enerzijds economische kansen en anderzijds ook een kans om mijn maatschappelijke verantwoordelijkheden als architect te nemen. De uitdaging in het ontwerp is om esthetisch een mooie compositie te maken die aansluit op de bestaande bouw, maar ook functioneel aansluit op bestaande trappenhuizen. Daardoor kan de extra belasting worden opgevangen zonder drukte in het gebouw te ervaren. Dit is een belangrijke overweging in de keuze voor het aantal en de grootte van de appartementen.

 

Twee vliegen in één klap

 De Woon Inzicht-methode, waarbij bestaande woongebouwen worden opgetopt met als doel om het bestaande gebouw te verduurzamen, is prachtig door zijn eenvoud en komt volledig tegemoet aan mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want in een land waar grond schaars is, maakt verdichting van de bestaande stad het behoud van zoveel mogelijk groen mogelijk. Daarbij komt dat het renoveren van bestaande gebouwen an sich natuurlijk veel duurzamer is dan het bouwen van nieuwe woningen. Door middel van de Woon Inzicht-methode slaan we twee vliegen in één klap: we bouwen nieuwe woningen en we verduurzamen de bestaande woningen. Zo doen we zowel economisch als maatschappelijk iets goeds.

 

Uitgebreid overleg

De meeste appartementengebouwen waarover we het hebben, stammen uit de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw. De buurten waarin ze staan, zijn natuurlijk verschillend, maar kenmerken zich meestal door een vrij open opzet met aandacht voor het bekende ‘licht, lucht en ruimte’. Ruimtelijk gezien kunnen bijna al deze buurten een intensiveringsslag aan. Toch overleggen we, als een van de eerste stappen in het ontwerptraject, altijd met de gemeente over de potentie en  mogelijkheden voor verdichting in de buurt. Ook wordt er goed gekeken naar de gevolgen voor het autogebruik en het parkeren – een van de meest kritische aspecten in veel buurten. Want het toevoegen van appartementen moet niet alleen op het niveau van het gebouw worden verkend, maar ook op het niveau van de buurt. Daarnaast hebben sommige buurten ook een cultuur- of architectuurhistorische waarde. Dit analyseren wij en we zorgen ervoor dat deze waarden worden gerespecteerd of soms zelfs worden versterkt. Bijvoorbeeld door middel van vormgeving en materiaalgebruik van de nieuwe gevels en woningen.

 

Iedereen wint

Met de opbrengst uit de verkoop van de nieuwe woningen kunnen bijvoorbeeld de gevels worden geïsoleerd, maar we kunnen ze ook meteen beter afwerken en verfraaien. De combinatie van deze eigentijdse vormgeving van de nieuwe woningen en de vernieuwde gevel van de bestaande woningen resulteert in een frisse, spannende architectuur met een uitgesproken identiteit. De opties voor het nieuwe ontwerp zijn zeer divers. Denk aan gebruik van zonnepanelen, alternatieve energiebronnen, groene daken en de integratie van nestgelegenheden in de gevel om bij te dragen aan de biodiversiteit in de buurt. Woon Inzicht heeft een netwerk van bevlogen experts samengesteld met wie we integraal alle aspecten van het project aanpakken: van financiering en ontwerp tot en met de begeleiding. We merken dat we veel energie krijgen van het gezamenlijk werken aan een goed idee. ‘Win-win bestaat niet’, zegt men vaak – maar hier wordt echt iedereen beter van: de initiatiefnemer, de onafhankelijke vak-experts, de bewoners, maar ook het milieu en de stad als geheel. Daarbij staat transparantie centraal, zowel onderling als naar buiten toe. Het hele proces komt tot stand op basis van het gemeenschappelijk belang en het streven naar kwaliteit. Als architect werk ik hier zeer graag aan mee.

Achitect Micha de Haas over het aanbod voor VvE's

Over de auteur:

Micha de Haas leidt al twintig jaar zijn architectenbureau vanuit Amsterdam. Zijn ontwerpen worden gewaardeerd vanwege hun architectonische kwaliteiten, maar ook vanwege de zorgvuldige en open manier waarop ze tot stand zijn gekomen, en hebben meerdere prijzen gewonnen in Nederland en daarbuiten. Naast zijn  architectuurpraktijk geeft Micha les aan de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Ook is hij de stadsbouwmeester van Amersfoort.