Keurmerken

Wij dragen verschillende keurmerken. Zo zijn wij een erkend leerbedrijf en hebben onze materialen keurmerken.

Erkend leerbedrijf

Vakmanschap overdragen. Dat is wat HDO Groep B.V. doet. In de beroepspraktijk begeleidt en beoordelen zij de leerlingen die een beroepsopleiding richting de bouw en infra volgen. Daarmee is de leermeester de spil in de opleiding van de leerling.

Leerlingen worden begeleid en beoordeeld door een gecertificeerde leermeester. Dat geldt voor leerlingen in uitvoerende beroepen en leerlingen in middenkaderfuncties op kantoor. De leermeester van HDO Groep B.V. is een motivator en draagt vakkennis en -vaardigheden over. Daarnaast houdt de leermeester de voortgang bij van de leerling, voert hij functioneringsgesprekken en beoordeelt hij de leerling.

 

VCA keurmerk

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

 

FSC keurmerk

Nederland is een importerend houtland. Zo’n 94% van het hout dat we in Nederland gebruiken, wordt geïmporteerd. Dit hout komt grotendeels via de groothandelsbedrijven Nederland binnen. Daar krijgt het hout een eerste bewerking. Het hout wordt op maat gezaagd en geschaafd. Vervolgens vindt hout haar weg naar verschillende sectoren, zoals de timmerindustrie, meubel & interieurbouw en de detailhandel waar het verder wordt bewerkt tot eindproduct.

Wanneer we kiezen voor hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, kunnen we eeuwig gebruik blijven maken van de bossen. Wereldwijd zijn er twee keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en transparant maken: FSC en PEFC. De VVNH (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen) steunt deze twee initiatieven en roept alle schakels in de keten op om gecertificeerd hout in te kopen en toe te passen. Al het hout wat HDO Groep B.V. gebruikt heeft het FSC keurmerk, daarmee steunen wij de gedachtegang en doelstellingen die VVNH heeft met haar leden heeft vastgelegd: In 2015 is 100% van het naaldhout, 85% van het plaatmateriaal en 50% van het hardhout dat VVNH leden importeren of inkopen aantoonbaar afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

 

CE Keurmerk (Kozijnen)

De CE-markering geldt voor meer dan 20 productgroepen. Denk aan bouwproducten, gastoestellen, speelgoed, meetinstrumenten, mobiele telefoons en liften. Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht van soorten producten waarvoor een CE-markering verplicht is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een overzicht van Richtlijnen die CE-markering verplicht stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om vast te stellen of een product aan de eisen voldoet. Ook moet de fabrikant een CE-markering aanbrengen. Is het product buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gemaakt? Dan moet de importeur van het product controleren of het product voldoet aan de eisen. En dus ook of het product de CE-markering draagt.

 

KOMO-Keurmerk (Kozijnen)

KOMO is in het leven geroepen om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. De bouw- en installatiesector is een complex samenspel van verschillende partijen. Met het KOMO-keurmerk kan elke schakel in de bouw van de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten op aan. Met een halve eeuw ervaring is KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen. KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit.

Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven. Gebruikers kunnen daardoor vertrouwen op de kwaliteit van producten en processen. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch ook aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Offerte aanvragen

Bereken direct een prijs en vraag een offerte aan voor een dakopbouw op uw huis.