Kosteloos renoveren & verduurzamen

Woon Inzicht onderzoekt samen met eigenaren van onroerend goed de mogelijkheden om bovenop de bestaande bouw nieuwe woonruimte te creëren. De gebouwen worden streng getoetst op onder meer de constructie, architectuur, duurzaamheid, marktsituatie en de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Ook wordt er goed gekeken naar het beleid en de doelstellingen van de gemeentelijke woonagenda.

 

Financiële oplossing

Zodra blijkt dat opbouw op het gebouw mogelijk is, wordt er een overeenkomst gesloten tussen Woon Inzicht en de VvE. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan de uiteindelijke nieuwe woonruimte wordt gebouwd, en de renovatie en verduurzaming van het gehele gebouw worden gerealiseerd. Het afgesproken percentage van de potentiële verkoop van de nieuwe woonruimte vloeit terug naar de eigenaren van het onroerend goed. Met deze financiële middelen kunnen de eigenaren de noodzakelijke verduurzaming en/of renovatie realiseren. Een andere mogelijkheid is om de financiële middelen te gebruiken om  (toekomstige) tekorten in het meerjaren onderhoudsplan aan te vullen. In ruil voor de mogelijkheid om appartementen boven op het woongebouw te ontwikkelen, biedt Woon Inzicht de financiële  middelen, kennis en expertise in het voortraject die nodig zijn bij algemene renovatie- en verduurzamingsmaatregelen. Het volledige financiële risico van de herinvestering in het gebouw ligt bij Woon Inzicht. De herinvestering vindt plaats nadat de benodigde vergunningen zijn afgegeven en voordat de nieuwe woonruimte daadwerkelijk verkocht is. Met de vrijgekomen financiële middelen kunnen de eigenaren samen met de vaak al aanwezige ketenpartners aan slag met de renovatie en verduurzaming van de bestaande bouw. Woon Inzicht zal zich bezig houden met de bouw van de nieuwe woonlaag op het gebouw.

 

Klaar voor de toekomst

Hoewel de meeste gebouwen voldoende gefundeerd zijn om een opbouw te kunnen dragen, kan dit toch niet altijd en overal. Het is belangrijk dat de plannen passen in het bestemmingsplan of binnen het beleid van de gemeente. Wanneer deze ruimte er is, de constructie het toelaat en aan de overige randvoorwaarden kan worden voldaan, biedt deze methode de eigenaren van oudere woongebouwen de laagdrempelige mogelijkheid om hun onroerend goed kosteloos te renoveren en klaar te maken voor de toekomst. Ook zullen de aanpassingen zorgen voor een verhoogd wooncomfort, lagere energie- en servicekosten en meer woonruimte in de stedelijke gebieden.

Meer informatie