‘Andere oplossingen die een renovatie kunnen bekostigen, resulteren altijd in een zware financiële last die voor de lange termijn moet worden aangegaan’

Noodzaak en kansen voor de VvE

Tekst door: Jeroen Munnik

Vanwege het heersende politieke klimaat merk ik dat het verduurzamen van gebouwen een steeds prominentere rol krijgt op de jaarlijkse vergaderingen van de leden van onze VvE’s. Alleen wordt het nog niet echt concreet, en de kosten lijken voorlopig de grootste spelbreker. De Woon Inzicht-methode van kosteloze verduurzaming is natuurlijk een prachtige kans voor VvE’s. Er is een grote noodzaak tot verduurzaming en renovatie van veel woongebouwen, omdat deze simpelweg sterk verouderd zijn. Andere oplossingen die een renovatie kunnen bekostigen, resulteren altijd in een zware financiële last die voor de lange termijn moet worden aangegaan. De reden dat de financiële middelen voor renovatie en verduurzaming meestal ontbreken bij de VvE’s, is dat het vaak niet mogelijk is om de servicekosten dermate te verhogen om de financiering mogelijk te maken. Hierdoor is het meerjaren onderhoudsplan vaak dus niet toereikend genoeg om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 

Geldbesparing

De bottleneck voor renovatie, en laat staan verduurzaming, is altijd de financiële mogelijkheid. Met deze methode is ook daar nu een oplossing voor gevonden: er wordt via een zeer gunstige constructie voor gezorgd dat de benodigde financiële middelen om te renoveren en verduurzamen vaak volledig beschikbaar komen. De Woon Inzicht-methode brengt ons als VvE-beheerpartij in de unieke positie om een aantal VvE’s de kans te geven te verduurzamen zonder dat dit kosten voor deVvE’s met zich mee brengt. Een extra voordeel is dat de werkzaamheden veelal in één keer kunnen worden uitgevoerd, waardoor de overlast beperkt blijft tot een relatief korte periode, in plaats van verspreid over meerdere jaren. Ook kan deze methode leiden tot het komen te vervallen van bepaalde onderhoudswerkzaamheden die in het meerjaren onderhoudsplan voorkomen. Denk aan een dak dat mogelijk aan vervanging toe is en dat door de nieuw te realiseren appartementen niet meer vernieuwd hoeft te worden. Dit spaart enorm veel geld uit voor een VvE.

Aanbod voor renovatie en onderhoud VvE's - Haarlem Dakopbouw

Over de auteur:

Jeroen Munnik is mede-eigenaar van Munnik VvE beheer. Munnik VvE Beheer zet zich in voor zo’n 530 VvE’s met ca. 21.000 woningeigenaren. Met het bedrijf ontzorgen zij eigenaren van onroerend goed op administratief vlak, onderhoudsgebied en kijken zij actief naar mogelijkheden en kansen voor VvE’s.