Plannen voor de toekomst

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. En in 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken (bron: klimaatakkoord.nl).

De juiste richting

Tekst door: Bertil Klootwijk

Toen de eerste Internationale Klimaattop plaatsvond, was ik zeven jaar oud. Precies dertig jaar geleden. Het Shell Stratenboek lag bij iedereen op de achterbank, een liter benzine kostte een gulden en van loodvrij tanken had nog niemand ooit gehoord. Op die eerste klimaattop in ons eigen Noordwijk lukte het de aanwezige landen  niet om direct in te grijpen en goede afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Sindsdien is er veel over gesproken, en volgens mij ook een hoop positief veranderd.

 

Positieve ontwikkeling

De helft van de Nederlanders overweegt om privé een elektrische auto aan te schaffen, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de ANWB. Ook liggen er bij meer dan een miljoen mensen in Nederland zonnepanelen op het dak en groeit dit aantal harder dan ooit. Er sluiten kolencentrales, grote bedrijven zetten in op volledig elektrische vrachtwagens en nieuwbouwwijken mogen sinds 2018 niet meer worden aangesloten op aardgas. We bedienen thuis onze verwarming met smartphones en zijn massaal overgestapt op ledverlichting. Het zijn slechts een aantal voorbeelden die laten zien dat we een belangrijk omslagpunt bereiken. Duurzame oplossingen krijgen steeds meer draagvlak. Bewustwording en betaalbaarheid zorgen ervoor dat kiezen voor de duurzamere oplossing voor steeds meer particulieren en bedrijven mogelijk is. En gelukkig maar, want de doelstellingen in het Nederlandse Klimaatakkoord zijn ambitieus. Het Klimaatakkoord waarin wij als land afspraken hebben gemaakt om CO2-uitstoot terug te dringen, is een nationaal actieplan gebaseerd op het internationale Klimaatverdrag van Parijs. Daarin is met 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

 

Elke stap telt

Het Klimaatakkoord heeft impact op alles en iedereen, dus ook op de bestaande bebouwing. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om oudere gebouwen duurzaam en gereed te maken voor de toekomst. Daarbij geldt wel dat het behalen van het hoofddoel misschien niet in een keer lukt, maar dat elke stap in de juiste richting wél zin heeft. Stel je voor dat het op dit moment niet mogelijk is om een woongebouw honderd procent gasloos te maken, dan heeft het natuurlijk wel zin om de isolatie van het gebouw op orde te krijgen en het energieverbruik te verminderen. Dan is de uiteindelijke stap naar volledig gasloos weer een stuk kleiner. Met Woon Inzicht bieden wij een financiële oplossing om de nodige stappen op weg naar volledig duurzame gebouwen te realiseren. De Woon Inzicht-methode is spannend en innovatief, en biedt een mooie kans voor veel oudere bebouwing om weer aan te kunnen sluiten op de moderne en duurzame woon- en klimaateisen. Van gloeilamp naar ledverlichting, van diesel naar elektriciteit (of wordt het toch waterstof?), van fossiel naar hernieuwbaar, van oudere gebouwen naar duurzame varianten. Het feit is dat er stappen gemaakt worden, en wat mij betreft in de juiste richting.

Over de auteur

Bertil Klootwijk is ondernemer en al tien jaar actief in de bouwsector. Zijn expertise op het gebied van innovatie en procesoptimalisatie hebben geleid tot de oprichting van meerdere ondernemingen. Bertil is de contactpersoon van Woon Inzicht.