Toekomstgericht bouwen

HDO Groep werkt circulair met biobased materialen, en gebruikt eigen energie.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen HDO Groep. We gebruiken zo veel mogelijk biobased materialen en passen circulariteit toe waar mogelijk. Het mooie van houtbouw is dat het basismateriaal biobased is, namelijk hout! Dit gecombineerd met innovatieve manieren van prefab productie en transport zorgen ervoor dat onze werkwijze zeer duurzaam is.

Biobased materiaal

Biobased materialen zijn afkomstig uit biologische bronnen en vormen een essentieel onderdeel van de circulaire economie. Biobased materialen zijn hernieuwbaar van aard en absorberen CO tijdens hun groeiproces. In onze prefab houtskeletbouw worden biobased materialen gebruikt voor structurele houtskeletbouw elementen, constructies en modules en in de isolatie en afwerkingen. Voorbeelden van biobased materialen zijn hout, hennep, vlas, en stro.

Eigen energie

HDO Groep investeert in duurzame bouw en productie door te voorzien in eigen energieopwekking en opslag. Met onze zonnepanelen op de fabriek wekken we voldoende stroom op voor de hele productie. Alles wat extra wordt opgewekt, wordt opgeslagen in een eigen batterij op ons terrein. Deze batterij is tevens te verplaatsen naar de projectlocatie om daar met eigen energie de bouwplaats van stroom te voorzien.

Circulair bouwen

HDO Groep zorgt ervoor dat materialen zodanig worden gebruikt en hergebruikt dat ze minimaal tot geen afval produceren. Ons prefab houtskeletbouw leent zich uitstekend voor deze benadering vanwege de modulaire aard van de constructies die wij bouwen. Onze elementen en constructies kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd, hergebruikt, of gerecycled aan het einde van hun levenscyclus. Tevens maakt HDO afspraken met toeleveranciers om bij te dragen aan het circulaire karakter van onze projecten. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een leverancier geleverde materialen na gebruik terugneemt en een nieuwe bestemming geeft.

Bertil Klootwijk

Commercieel Directeur

We denken graag met je mee

HDO Groep vertaalt uw wensen en eisen in passende oplossingen. Dankzij onze ervaring, kennis en klantgerichte instelling kunt u ervan uitgaan dat wij u zo efficient mogelijk begeleiden naar een prachtig en duurzaam resultaat.